SOCIAL MEDIA #HAPPYRENOVATIE


Zojuist hebben we met een aantal HomeMatescollega’s een cursus ‘ sociale media’  gehad. Voor wie het niet weet; HomeMates is een kennisplatform dat er op is gericht de kansen op succes van energievriendelijke renovatieprocessen te vergroten.


Dit door professionals kennis  bij te brengen over wat wij ’de derde succesfactor’ noemen.  Je zou ze ook  de meer ‘zachte ‘ succesfactoren kunnen noemen; dat wat naast goede  techniek  en voldoende budget van doorslaggevend belang is. We richten ons in het bijzonder op de vraag hoe enthousiasme op te wekken bij bewoners (samen willen). En omdat bewoners vaak heel andere zaken belangrijk vinden dan energie staat ook het samenbrengen met dat wat  ze wel echt belangrijk vinden centraal. En tenslotte, om dat goed voor elkaar te brengen, moet je goed samenwerken.  Over deze drie vormen van ’samen’ gaat het gedachtegoed van HomeMates.
De cursus richtte zich op de vraag hoe je sociale media in kunt zetten om dit gedachtegoed , en de concrete kennis op dit vlak,   laagdrempelig te verspreiden en dat op een manier die aanslaat en waar mensen ook echt wat aan hebben bij hun werk.  En dit alles zonder overkill. Sterker nog; je zou willen dat professionals na verloop van tijd  uit zouden kijken naar nieuwe informatie op dit vlak. Misschien zelf wel actief op zoek zouden gaan. Wishfull thinking? Ik denk zo niet meer na het volgen van deze cursus. Het is natuurlijk vreselijk moeilijk maar als het ons lukt de goede werkwijze te pakken te krijgen,  valt een ‘viraal effect ‘ niet uit te sluiten. Niet geschoten, altijd mis, zei mijn moeder vroeger om de haverklap.

En daarom gaan we vanaf nu op een andere manier dan voorheen  ‘mooie verhalen’ verzamelen. Wie op de site kijkt (homemates.nl) vindt er al een paar maar deze zijn nu nog beperkt in aantal en weinig aantrekkelijk verpakt. Het zijn positieve verhalen uit de praktijk die de kracht van het HomeMates-gedachtegoed illustreren. Verhalen over een ongebruikelijke manier van samenwerken met bewoners bijvoorbeeld of een bijzondere koppeling van de energieopgave met andere actuele thema’s (zoals zorg en veiligheid bijvoorbeeld), onorthodoxe vormen van kennisoverdracht, succesvolle  samenwerkingsvormen tussen professionals onderling, enzovoort, enzovoort.
Vanaf nu gaan wij deze ‘mooie verhalen’  met zoveel mogelijk professionals ophalen bij de mensen die ze het beste kunnen vertellen. De mensen dus die het effect ervan direct ervaren hebben. Bewoners natuurlijk maar bijvoorbeeld ook mensen uit de zorginstelling of het winkelcentrum uit de buurt. Of de politie, leerkrachten en leerlingen, toeleverancies, gemeenteambtenaren, directe collega’s,... Kortom iedereen die iets positiefs kan vertellen over (een) ‘energievriendelijke’ renovatieprofessional(s). En dat op een laagdrempelige, snelle en  visuele wijze. Dus hoort u iemand zich positief uitlaten over zijn of haar ervaringen binnen een renovatieproject, grijp uw telefoon en stel deze persoon al filmend de volgende drie vragen:

1. Waar werd u blij van binnen dit project?
2. Aan welke professional (of professionals)  hebt u dit blije gevoel volgens u te danken?
3. Welke wijze raad wilt u meegeven aan collega’s van deze professional(s)  die nog niet op deze wijze werken?

We hopen dat u op grote schaal actief met uw camera aan de slag gaat en uw filmpje van maximaal 20  seconde via whats app naar 06-53406221 stuurt. Wij helpen ze vervolgens verder de wereld inbrengen via onder andere  HM3-TV (http://www.homemates.itscreative.nl/). En dit alles met het doel de kans op succes van energie vriendelijke renovatieprojecten te vergoten.  Op een SIMPELE wijze. Want dat is het woord dat vooral is blijven hangen na deze middag. SIMPEL werkt het beste. Hoe moeilijk dat ook is.

Anke van Hal